visie- en conceptontwikkeling

TREEM begeleidt uw organisatie bij een visie- en (concept)ontwikkeling voor uw specifieke project. Of het nu gaat om bestaande of nieuwe maatschappelijke (sport)accommodaties, het begint eigenlijk altijd bij een toekomstvisie en daarna pas om hoe je deze gaat realiseren.

Als je een missie en een visie hebt, is er een duidelijk beeld van wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren. Het eindplaatje is dan als het ware helder. Op een visie heb je als organisatie of team zelf invloed, je kunt hierop anticiperen.

Succesvolle organisaties hebben een duidelijk beeld voor ogen waar ze in de toekomst willen staan en verbinden hun doelen daaraan. De haalbaarheid mag best door de buitenwereld betwist worden, maar moet door de interne organisatie niet als onhaalbaar worden gezien. Voor de missie en de visie moet intern draagvlak zijn.

De adviseurs van TREEM begeleiden u stap voor stap bij de ontwikkeling van een visie- en (concept)ontwikkeling specifiek voor uw project.