realisatie

Bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe maatschappelijke (sport)accommodaties, spelen tal van bouwkundige-, bedrijfskundige- en politiek bestuurlijke vraagstukken een rol. We combineren deze expertises en adviseren u in de ontwikkeling en realisatie van uw nieuwe (sport)accommodatie.

Potentiële locaties, programma’s van eisen en bouw- en investeringskosten. TREEM bekijkt uw vraagstuk integraal: uw gebouw moet immers niet alleen gebouwd worden, maar ook slim worden onderhouden en geëxploiteerd. Door integraal naar al deze aspecten te kijken komen wij samen met onze opdrachtgevers tot de optimale oplossing.

Gezamenlijk doorlopen we dit proces tot aan de ingebruikname van uw nieuwe accommodatie.

 

procesmanagement

Een project kenmerkt zich door een concreet omschreven doel (eindresultaat) dat binnen gegeven randvoorwaarden (met name planning en budget) gerealiseerd zal worden.

Wanneer er sprake is van een grote(re) complexiteit, bijvoorbeeld omdat eindresultaat en/of randvoorwaarden minder vaststaan, dan wel afhankelijk zijn van diverse betrokken partijen, dient meer aandacht te worden besteed aan het overkoepelend proces, en dus procesmanagement. 

TREEM bepaalt in overleg met u een aanzet voor een werkwijze en de bijbehorende projectfasering, het tijdspad, de primaire mijlpalen, “go/no go” momenten en waar in het proces het echte “point-of no-return” ligt.

projectmanagement realisatie

Ook bij de realisatie van maatschappelijke (sport)voorzieningen staan wij u graag bij. Onze ervaren projectmanagers zorgen ervoor dat het bouwproces zorgvuldig verloopt en bewaken dat de contractpartij het gebouw volgens de vastgelegde eisen realiseert. Op de bouwplaats controleert onze directievoerder of de uitvoering goed verloopt. 

De eerste periode na oplevering is een hectische periode voor u als opdrachtgever. Wij begeleiden u in deze fase graag bij het opstartmanagement en ingebruikname van het nieuwe gebouw.

Indien gewenst kunnen wij u ook adviseren over het verdere beheer en een effectieve exploitatie van uw nieuwe (sport)accommodatie.