monitoring en evaluatie

Via de PDCA-methodiek worden door ons processen en projecten begeleid. Het meten, verbeteren en daarmee het optimaliseren van de bedrijfsvoering zorgt voor een continu proces.

Treem kan ondersteuning bieden in samenwerking met het data-analysepakket van KnowUr.Biz om monitoring van uw accommodatie(s) naar effectieve bedrijfsvoering om te zetten.