draagvlakoptimalisatie en participatie

De Effectiviteit van een project/organisaties is de Kwaliteit van een project/organisatie x de Acceptatie (draagvlak) van zo’n project door de betrokkenen (E = K x A). We begeleiden dit soort processen en hebben aandacht voor deze drie aspecten.

Bovenstaande stelling is een veelgehoorde formule, maar om dit op een goede manier toe te passen is niet eenvoudig. Veel goede plannen verdwijnen weer in de lade van een bureau, omdat er vaak ergens in het proces weerstand is ontstaan. Tegenstand vanuit de buurt, de georganiseerde sport of politiek is een veel gehoord argument. 

Door zaken goed te plannen en de “key players” erbij te betrekken en een podium te geven, worden processen beter gestuurd. Door op een transparante wijze tussen de linies te opereren en zaken integraal op te pakken, begeleidt TREEM u bij bij draagvlak optimalisatie en participatie. 

Draagvlak optimalisatie is voor TREEM een essentieel onderdeel van onze ondersteuning. Wij begeleiden opdrachtgevers bij het concretiseren van een visie voor een maatschappelijke (sport) accommodatie, waarbij het creëren van draagvlak altijd een essentieel onderdeel is. Onze jarenlange ervaring binnen gemeenten en (sport)besturen zorgt ervoor dat wij te allen tijde vanuit diverse organisatiehoeken de belangen van de verschillende partijen in kunnen zien en ernaar kunnen handelen.

burgerparticipatie / lokaal organiserend vermogen

Om te kunnen sporten is de (sport)accommodatie een randvoorwaarde. Waarde halen uit een (sport)accommodatie door het lokaal organiserend vermogen er maximaal bij te betrekken is onze ‘core business’.

Burgerparticipatie is voor veel gemeenten de sleutel om de vaak dure maatschappelijke voorzieningen voor hun gemeente te blijven behouden. We zien dat Collegeprogramma’s vol staan met deze thema’s. Toch is het vaak lastig om op een juiste wijze om te gaan met burgerinitiatieven, want hoe realiseer je dat nou, wat zijn nu de processen die doorlopen moeten worden om succes te hebben, hoe creëer je draagvlak en hoe geef je hieraan sturing?

TREEM is ervaren in het coachen en begeleiden van de mobilisatie en de vormgeving van lokaal organiserend vermogen / burgerparticipatie. We hebben inmiddels vele burgerinitiatieven mogen begeleiden met aan de ene kant de ‘burgers’ en aan de andere kant de gemeente (wij maken hierin onderscheid tussen raad, college en de ambtelijke organisatie).

TREEM wordt ook door veel gemeenten of sportbonden ingeschakeld voor het versterken van lokale verenigingen. We zijn gespecialiseerd in: beleidsplannen, vrijwilligersplannen, ledenwerfcampagnes, sponsoring, etc.