Onze diensten

Bij Treem kunt u terecht voor alle zaken die raakvlak hebben met de ontwikkeling van zwembaden, binnen- en buiten sportaccommodaties en andere maatschappelijke voorzieningen. Wij kunnen alle zaken rondom deze thema’s voor u uitvoeren.

Of het nu gaat om het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek, uitwerken van een Programma van Eisen, organiseren van lokaal organiserend vermogen, aanbestedingsstrategie en -begeleiding, management ondersteuning, visie- en conceptontwikkeling, verenigingsondersteuning, training voor medewerkers, etc. u kunt hiervoor bij ons terecht. 

TREEM begeleidt uw organisatie bij een visie- en (concept)ontwikkeling voor uw specifieke project. Of het nu gaat om bestaande of nieuwe maatschappelijke (sport)accommodaties, het begint eigenlijk altijd bij een toekomstvisie en daarna pas om hoe je deze gaat realiseren.

Hoe maak je een maatschappelijke accommodatie haalbaar? Te vaak is een papieren rapport het belangrijkste product van adviestrajecten, met een theoretisch antwoord op de vraag: wat is de haalbaarheid van een maatschappelijke accommodatie. We zoeken met onze opdrachtgevers naar oplossingen: hoe maak je een maatschappelijke accommodatie haalbaar?

De Effectiviteit van een project/organisaties is de Kwaliteit van een project/organisatie x de Acceptatie (draagvlak) van zo'n project door de betrokkenen (E = K x A). We begeleiden dit soort processen en heeft aandacht voor deze drie aspecten.

Wanneer er een haalbaar plan ligt, is de realisatie van dit plan de volgende stap. Voor een gemeente is het contracteren van partijen voor verdere uitwerking en realisatie volgens vastgestelde regels en middels een aanbesteding vaak verplicht. Een aanbesteding waarborgt - op een transparante manier – de keuze voor de beste kwaliteit en tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

Bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe maatschappelijke (sport)accommodaties, spelen tal van bouwkundige-, bedrijfskundige- en politiek bestuurlijke vraagstukken een rol. We combineren deze expertises en adviseren u in de ontwikkeling en realisatie van uw nieuwe (sport)accommodatie.

TREEM helpt u graag bij het inrichten en stroomlijnen van een beheerorganisatie voor maatschappelijke (sport)accommodaties. Dit beschouwen we vanuit zowel org-, soft-, als hardware perspectief. Het uitwerken van, of begeleiding bieden bij een bedrijfsplan, een passend organisatiemodel en het screenen van de effectiviteit van een organisatie en coachen van gebruikers is voor ons core business.

Via de PDCA-methodiek worden door ons processen en projecten begeleid. Het meten, verbeteren en daarmee het optimaliseren van de bedrijfsvoering zorgt voor een continu proces.

Visie en conceptontwikkeling

TREEM begeleidt uw organisatie bij een visie- en (concept)ontwikkeling voor uw specifieke project. Of het nu gaat om bestaande of nieuwe maatschappelijke (sport)accommodaties, het begint eigenlijk altijd bij een toekomstvisie en daarna pas om hoe je deze gaat realiseren.

Haalbaarheidsonderzoeken

Hoe maak je een maatschappelijke accommodatie haalbaar? Te vaak is een papieren rapport het belangrijkste product van adviestrajecten, met een theoretisch antwoord op de vraag: wat is de haalbaarheid van een maatschappelijke accommodatie. We zoeken met onze opdrachtgevers naar oplossingen: hoe maak je een maatschappelijke accommodatie haalbaar?

draagvlak optimalisatie en participatie

De Effectiviteit van een project/organisaties is de Kwaliteit van een project/organisatie x de Acceptatie (draagvlak) van zo'n project door de betrokkenen (E = K x A). We begeleiden dit soort processen en heeft aandacht voor deze drie aspecten.

aanbestedingsstrategie en -begeleiding

Wanneer er een haalbaar plan ligt, is de realisatie van dit plan de volgende stap. Voor een gemeente is het contracteren van partijen voor verdere uitwerking en realisatie volgens vastgestelde regels en middels een aanbesteding vaak verplicht. Een aanbesteding waarborgt - op een transparante manier – de keuze voor de beste kwaliteit en tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

realisatie

Bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe maatschappelijke (sport)accommodaties, spelen tal van bouwkundige-, bedrijfskundige- en politiek bestuurlijke vraagstukken een rol. We combineren deze expertises en adviseren u in de ontwikkeling en realisatie van uw nieuwe (sport)accommodatie.

beheer en exploitatie

TREEM helpt u graag bij het inrichten en stroomlijnen van een beheerorganisatie voor maatschappelijke (sport)accommodaties. Dit beschouwen we vanuit zowel org-, soft-, als hardware perspectief. Het uitwerken van, of begeleiding bieden bij een bedrijfsplan, een passend organisatiemodel en het screenen van de effectiviteit van een organisatie en coachen van gebruikers is voor ons core business.

monitoring en evaluatie

Via de PDCA-methodiek worden door ons processen en projecten begeleid. Het meten, verbeteren en daarmee het optimaliseren van de bedrijfsvoering zorgt voor een continu proces.

Visie en conceptontwikkeling

TREEM begeleidt uw organisatie bij een visie- en (concept)ontwikkeling voor uw specifieke project. Of het nu gaat om bestaande of nieuwe maatschappelijke (sport)accommodaties, het begint eigenlijk altijd bij een toekomstvisie en daarna pas om hoe je deze gaat realiseren.

Haalbaarheidsonderzoeken

Hoe maak je een maatschappelijke accommodatie haalbaar? Te vaak is een papieren rapport het belangrijkste product van adviestrajecten, met een theoretisch antwoord op de vraag: wat is de haalbaarheid van een maatschappelijke accommodatie. We zoeken met onze opdrachtgevers naar oplossingen: hoe maak je een maatschappelijke accommodatie haalbaar?

draagvlak optimalisatie en participatie

De Effectiviteit van een project/organisaties is de Kwaliteit van een project/organisatie x de Acceptatie (draagvlak) van zo'n project door de betrokkenen (E = K x A). We begeleiden dit soort processen en heeft aandacht voor deze drie aspecten.

aanbestedingsstrategie en -begeleiding

Wanneer er een haalbaar plan ligt, is de realisatie van dit plan de volgende stap. Voor een gemeente is het contracteren van partijen voor verdere uitwerking en realisatie volgens vastgestelde regels en middels een aanbesteding vaak verplicht. Een aanbesteding waarborgt - op een transparante manier – de keuze voor de beste kwaliteit en tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

realisatie

Bij het ontwikkelen en realiseren van nieuwe maatschappelijke (sport)accommodaties, spelen tal van bouwkundige-, bedrijfskundige- en politiek bestuurlijke vraagstukken een rol. We combineren deze expertises en adviseren u in de ontwikkeling en realisatie van uw nieuwe (sport)accommodatie.

beheer en exploitatie

TREEM helpt u graag bij het inrichten en stroomlijnen van een beheerorganisatie voor maatschappelijke (sport)accommodaties. Dit beschouwen we vanuit zowel org-, soft-, als hardware perspectief. Het uitwerken van, of begeleiding bieden bij een bedrijfsplan, een passend organisatiemodel en het screenen van de effectiviteit van een organisatie en coachen van gebruikers is voor ons core business.

monitoring en evaluatie

Via de PDCA-methodiek worden door ons processen en projecten begeleid. Het meten, verbeteren en daarmee het optimaliseren van de bedrijfsvoering zorgt voor een continu proces.