beheer en exploitatie

Treem helpt u graag bij het inrichten en stroomlijnen van een beheerorganisatie voor maatschappelijke (sport)accommodaties.  Dit beschouwen we vanuit zowel org-, soft-, als hardware perspectief.

Het uitwerken van, of begeleiding bieden bij een bedrijfsplan, een passend organisatiemodel en het screenen van de effectiviteit van een organisatie en coachen van gebruikers is voor ons core business.

Het exploiteren en beheren van een (sport) accommodatie is een vak apart. Kosten en baten, organisatie en beheer moeten allemaal perfect samen komen om een gebouw echt te laten werken. Een goed ingerichte beheersorganisatie en effectieve exploitatie draagt bij aan een hogere mate van betrokkenheid van gebruikers en daardoor realiseer je een gezonde bedrijfsvoering.