aanbestedingsstrategie en begeleiding

Wanneer er een haalbaar plan ligt, is de realisatie van dit plan de volgende stap. Voor een gemeente is het contracteren van partijen voor verdere uitwerking en realisatie volgens vastgestelde regels en middels een aanbesteding vaak verplicht. Een aanbesteding waarborgt – op een transparante manier – de keuze voor de beste kwaliteit en tegen een zo gunstig mogelijke prijs.

TREEM ontzorgt bij de voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding van het ontwerp. Wij zorgen voor een zorgvuldige en transparante aanbesteding met als doel de beste oplossing voor de gestelde vraag naar boven te krijgen. Wij ondersteunen u met advies over aanbestedingsvarianten, marktconsultaties, het opstellen van leidraden en contracten, begeleiding van de selectie en gunning.